6S检查配分系数表 DOC 1页

侃财哥 发表于 2022-7-8 21:16:10 | 阅读: 7373 | 显示全部楼层 |阅读模式
为使6S检查评分在公平、公正的前提下进行,现根据各小组人数及责任区域清洁的难易程度相应调整配分系数。具体方案如下:
  
部门或小组

  
  
区 域 范 围

  
  
系  数

  
  
机械喷印组

  
  
A栋四楼和A栋三楼前处理

  
  
1.01

  
  
机械冲床钣金组

  
  
A栋一楼和A栋三楼机械仓库

  
  
1.008

  
  
机械工模组

  
  
B栋一楼包含CNC加工中心

  
  
1.007

  
  
电子机箱拉

  
  
B栋四楼包含B栋三楼华为拉及烤机房

  
  
1.006

  
  
电子维修组

  
  
B楼三楼

  
  
1.003

  
  
电子制造B栋二楼

  
  
包括、SMT组、电源拉

  
  
1

  
回复

使用道具 举报

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表